Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji zawodowych jest dla tych osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

  • Transportu samochodem ciężarowym o dmc powyżej 3, 5 tony
  • Przewozie osób
  • Zakresie spedycji
  • Zarządzania transportem


Pomagamy w złożeniu wniosku na egzamin państwowy.

Czas trwania Kursu 35 h (wykłady, testy, zadania).

Materiały do nauki gratis (przykładowe zadania i testy).

Cena Kursu 1000 zł

Podczas kursu serwowana jest kawa i herbata oraz ciastka.Zasady egzaminowania

Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Testu pisemnego zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru
  2. Pisemnego zadania egzaminacyjnego

Cena egzaminu i certyfikatu 800 zł


Plan egzaminów


UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i ka?dy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

 

Jeżeli Kandydat nie otrzyma pisemnej lub telefonicznej informacji z Instytutu nie powinien przyjeżdżać na egzamin.

AKTUALNE PLANY EGZAMINACYJNE TUTAJ http://www.its.waw.pl/Plan_egzaminow,0,1962,1.html

przykładowy podgląd

Miejsce egzaminu
Termin egzaminu

Termin składania

wniosków

Łódź 2013-03-09 2013-02-23
Poznań 2013-03-09 2013-02-23
Warszawa 2013-03-09 2013-02-23
Katowice 2013-03-23 2013-03-09
Nowy Sącz
2013-03-23 2013-03-09
Szczecin 2013-03-23 2013-03-09
Warszawa 2013-03-23 2013-03-09
Wrocław 2013-03-23 2013-03-09
Łódź 2013-03-09 2013-02-23