Home > Certyfikat Kompetencji Zawodowych + E-Learning

Certyfikat Kompetencji Zawodowych + E-Learning

Certyfikat Kompetencji zawodowych jest dla tych osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

  • Transportu samochodem ciężarowym o dmc powyżej 3, 5 tony
  • Przewozie osób
  • Zakresie spedycji
  • Zarządzania transportem


Pomagamy w złożeniu wniosku na egzamin państwowy.

Czas trwania Kursu 24 h (wykłady, testy, zadania).

Dostęp do platformy E-learningowej na 30 DNI

Materiały do nauki gratis (przykładowe zadania i testy).

Cena Kursu 1200 zł

Podczas kursu serwowana jest kawa i herbata oraz ciastka.

Zasady egzaminowania

Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Testu pisemnego zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru
  2. Pisemnego zadania egzaminacyjnego

Cena egzaminu i certyfikatu 800 zł


Plan egzaminów
UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i ka?dy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

Jeżeli Kandydat nie otrzyma pisemnej lub telefonicznej informacji z Instytutu nie powinien przyjeżdżać na egzamin.