Home > Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu  obejmujących 35 godzin szkolenia teoretycznego realizowanych odpowiednio dla kategorii prawa jazdy.

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy

 • kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 wrze?nia 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy

 • kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PODANE WYŻEJ DATY TO OSTATECZNE TERMINY UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY. TRZEBA ZATEM DUŻO WCZEŚNIEJ ZAPLANOWAĆ SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU OKRESOWYM, MAJĄC NA UWADZE CZAS TRWANIA.

Oferta Auto Szkoły Turbo:

 • Kurs ADR (kurs podstawowy 24h-550 cysterny 16h-450 zł)
 • KURS HDS -Burty załadowcze
 • CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ RZECZY I OSOB

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzaj?cym posiadanie przez przewo?nika kwalifikacji i wiedzy niezb?dnych do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.